20.10.2018.

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Na redovnoj sjednici Sabora 19. listopada 2018. godine, izglasan je Zakon o obavljanju studentskih poslova koji definira prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja studentskih poslova. Ovaj Zakon stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, a do tada na snazi ostaje Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata, koji je aktivan posljednjih 26 godina.

Najznačajnija promjena koju Zakon donosi je proširivanje definicije redovnog studenta u smislu obavljanja studentskih poslova. Naime, prema novom Zakonu, svi izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos imat će ista prava kao i redovni studenti u obavljanju studentskih poslova definiranih Zakonom o obavljanju studentskih poslova.

Minimalna propisana satnica za obavljanje studentskih poslova bit će određena Zakonom i jednaka je za sve posrednike, a izračunava se na način da se iznos minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj podijeli sa 160, što znači da će nakon stupanja Zakona na snagu ta naknada za 2018. godinu iznositi 21,50 kn. U slučaju da pojedini posrednik želi promijeniti iznos naknade, općim aktom uz prethodnu suglasnost studentskog zbora može to učiniti, ali ona nikako ne smije biti manja od naknade određene Zakonom.

Zakon o obavljanju studentskih poslova uvodi i povećani nadzor isplate naknada za obavljeni posao, pa je tako naručiteljima posla propisan rok za isplatu naknade najkasnije u roku 15 dana od završetka posla. U slučaju rada nedjeljom, blagdanima, noću ili prekovremenog rada, naknada za obavljanje poslova povećava se za 50%. Također, osim povećane satnice, temeljem ovog Zakona, izvođači imaju pravo na naknadu za topli obrok te naknadu za putne troškove.

Naknada koju naručitelj posla mora platiti, veća je za 17,5% u odnosu na neto plaću koja pripada izvođaču za obavljeni posao. Ukupan trošak naručitelja posla sastoji se od neto plaće, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje osoba osiguranih u posebnim okolnostima te posredničkih naknada u iznosu 0,5% neto plaće za svrhu financiranja aktivnosti koje provode studenti i studentske organizacije te u iznosu 12% neto plaće za podmirivanje troškova posredovanja i ulaganja u smještaj, studentsku prehranu i razne aktivnosti namijenjene studentima.

Od dana stupanja Zakona na snagu, svi posrednici imaju rok od 60 dana za uskladu poslovanja s odredbama Zakona, a najkasnije u roku od 5 godina moraju predati zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju djelatnosti posredovanja. U slučaju povrede prava definiranih Zakonom, bilo koja od uključenih strana može zatražiti od Ministarstva ili inspektorata rada provođenje inspekcijskog nadzora.

Imate dodatna pitanja?