Revizija

UHY svojim klijentima, obveznicima godišnje revizije financijskih izvještaja želi stvoriti dodatnu vrijednost  u poslovanju društva i smanjiti rizik. Naše klijente gledamo kao dugotrajne i zadovoljne poslovne partnere, partnere kojima pružamo mnogo više od standardnih zakonskih zahtjeva. Naš pristup pružanju usluga revizije financijskih izvještaja prilagođen je potrebama naših klijenata te vam osim ispunjenja zakonske obveze, omogućuje i brojne mogućnosti poboljšanja i razvoja poslovanja.

ovlašetenih revizora (tri u Splitu i tri u Zagrebu)
+
neovisnih računovođa diljem svijeta.
+
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
+
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

NAŠE USLUGE

  • Revizija financijskih izvještaja trgovačkih društava
  • Izrada financijskih izvještaja

Revizija financijskih izvještaja trgovačkih društava

Zakonska revizija financijskih izvještaja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj uređena je posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, a obvezi revizije financijskih izvještaja podliježu: - godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa te velikih i srednjih poduzetnika - godišnji konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su matična društva velikih i srednjih grupa - godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji pojedinačni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji financijskih izvještaja prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta: - iznos ukupne aktive - 15.000.000 kuna - iznos ukupnih prihoda - 30.000.000 kuna - prosječan broj radnika tijekom godine - 25 - godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvršenje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište - godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima odnosno podjelama kao preuzimatelj ili novoosnovana društva

Izrada financijskih izvještaja

Kvalitetno knjigovodstvo je osnova uspjeha, a dobar knjigovođa je vaš najbolji savjetnik. Mi vam nudimo kompletne knjigovodstvene usluge, od vođenja poslovnih knjiga, poreznih evidencija i ostalih evidencija uz dosljednu primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, Međunarodnih računovodstvenih standarda i usvojenih računovodstvenih politika za privatne tvrtke i obrtnike koje nemaju vlastitu računovodstvenu službu te zastupanje istih pred poreznim vlastima.

Katica Reljanović

Titlula

Katica Reljanović

Titlula

TESTIOMONIAL

UHY predstavlja pouzdanog partnera, upoznatog sa svim regulativama i propisima koji se tiču brzorastućih tehnoloških firmi, a to nam je najbitnije.

Ime Prezime
CEO

UHY predstavlja pouzdanog partnera, upoznatog sa svim regulativama i propisima koji se tiču brzorastućih tehnoloških firmi, a to nam je najbitnije.

Ime Prezime
CEO

Sa tvrtkom UHY HB EKONOM doo surađujemo od 2008 godine; mislim da smo bili prva charter kompanija s kojom rade te imamo jako dobru suradnju. Sa naše strane je super što UHY osim samog knjigovodstva radi i reviziju koju smo nekoliko puta koristili te je naša poruka – samo naprijed!

Mario Malenica
direktor, Maša d.o.o turistička agencija i trgovina

Imate dodatna pitanja?