Revizija EU projekata

Revizija EU projekta predstavlja proces identifikacije revizijskog traga sa svrhom pribavljanja primjerenih i dostatnih revizijskih dokaza da su prijavljeni troškovi projekta uistinu i nastali. Cilj revizije EU projekta jest provjeriti da li su svi troškovi koji su prijavljeni kroz završni izvještaj projekta namjenski utrošeni na EU projekt na način da projekt ne bi mogao biti izvršen bez tih troškova.

Revizija projekata financiranih iz EU fondova obvezna je za sve korisnike s dodijeljenim financiranjem od 1.000,000 kuna ili više, a provode je samostalni revizori ili revizorska društva sa zaposlenim ovlaštenim revizorima, članovima Hrvatske revizorske komore.

Stručni revizorski tim UHY-a, u mogućnosti Vam je ponuditi reviziju EU projekta, usklađenu s pravilima Europske unije, a u potpunosti provedenu u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Posjedujemo bogato iskustvo u provođenju revizija EU projekata, a naša najbolja referenca je veliki broj zadovoljnih klijentata.

Naši revizorski timovi s velikim iskustvom, pomažu vam ne samo da primjetite mogućnosti poboljšanja, već i da identificirate praktična rješenja za stalne izazove u svojem poslovanju i financijama, sve sa svrhom smanjenja općeg rizika poslovanja te dugoročne opstojnosti i uspjeha vaše organizacije.

Pravovremeno otkrivanje  neusklađenosti s propisima EU, omogućuje Vam uspješno dovršenje projekta! Stoga, na vrijeme osigurajte usluge revizora s iskustvom i referencama! Loše ili nestručno odrađena revizija može rezultirati povratom već dobivenih sredstava te automatskom klasifikacijom Vaše organizacije na crnu listu korisnika sredstava.

Kvalitetno odrađena revizija od strane međunarodno priznatog društva kao što je naše, daje Vašem društvu kredibilitet prema svim korisnicima revizijskog izvješća, a koji su time uvjereni u Vaše savjesno i odgovorno poslovanje.

+
zaposlenih profesionalaca od čega je 6 ovlaštenih revizora, 4 porezna savjetnika te 5 poslovnih konzultanata.
profesionalaca u reviziji i računovodstvu

Imati vanjskog suradnika od povjerenja, a u isto vrijeme na izrazito visokoj razini stručnosti kao je sto je UHY HB EKONOM olakšava nam rad na tekućim poslovima, te nam ostavlja dragocjeno vrijeme da se bavimo vlastitim razvojem i rastom, ne brinući se nikada jer je knjigovodstvo pod kontrolom.

Adriana i Jakov Bošnjak
Osnivači i direktori u Ocean Sailing House d.o.o.

Sa tvrtkom UHY HB EKONOM doo surađujemo od 2008 godine; mislim da smo bili prva charter kompanija s kojom rade te imamo jako dobru suradnju. Sa naše strane je super što UHY osim samog knjigovodstva radi i reviziju koju smo nekoliko puta koristili te je naša poruka – samo naprijed!

Mario Malenica
direktor, Maša d.o.o turistička agencija i trgovina

Imate dodatna pitanja?