Izrada studija izvodljivosti, predizvodljivosti, CBA analiza i sl.

Izrada studija izvodljivosti (eng. feasibility study) predstavlja kompleksan proces kojim se dokazuje opravdanost financiranja velikih projekata u financiijskom i širem ekonomskom smislu. Analiza troškova i koristi (CBA analiza – eng. cost benefit analysis) komplementarna je sa studijom izvodljivosti te zajedno prema zadanoj metodologiji analiziraju i prezentiraju sve koristi i troškove projekta i tumače opravdanost financiranja istih iz sredstava Europske Unije.

Studija izvodljivosti obvezan je dio pripremne dokumentacije za prijavu svih infrastrukturnih projekata te je nužno da bude izrađena uz kvalitetno osmišljen projekt sa jasno definiranim svim inputima. Ona definira raspodjelu resursa u provedbi projekta te operativnom dijelu, definria uloge i rezultate, stoga kvalitetno izrađena studija izvodljivosti olakšava odluku ugovornih tijela o financiranju projektnih ideja i povećava šanse za sufinanciranje iz EU fondova.

Isplativost određenog ulaganja promatra se kroz definirani vremenski period, a promatra se ne samo kroz financijske inpute već i kroz šire pozitivno djelovanje na socijalno ekonomske faktore, koji uključuju različite parametre, poput koristi za osobe s invaliditetom, očuvanje okoliša i zdravlja, smanjenje zagađenja, ušteda energije i mnogi drugi.

uspješno pripremljenih studija izvodivosti
studija izvodljivosti u pripremi za nadolazeće natječaje.

UHY predstavlja pouzdanog partnera, upoznatog sa svim regulativama i propisima koji se tiču brzorastućih tehnoloških firmi, a to nam je najbitnije.

Ime Prezime
CEO

Imate dodatna pitanja?