Izrada strategija JLS, gospodarskih grana, LAG grupa te sličnih strateških dokumenata

S pristupanjem Europskoj Uniji sve je naglašenija potreba ukupnog razvoja ekonomsko društvene slike RH. Gledajući iz perspektive jedinica lokalne i regionalne samouprave izrada strategija razvoja i sličnih strateških planova temelj je za apliciranja za sredstva EU.

Strateški planovi razvoja oćina, gradova i županija prestavljaju značajne dokumente jer prikazuju smjer razvoja područja čime se bori s gorućim pitanjima u društvu kao što su natalitet, nezaposlenost, infrastrukturna pitanja itd. Ciljevi i prioriteti postavljeni u strategiji razvoja moraju odgovarati programskim ciljevima smjernica EU postavljenim za programsko razdoblje 2014-2020.

Stručni tim UHY Savjetovanja za Vas može izraditi strateške dokuemnte te zajedno s Vama identificirati kritičke smjerove razvoja Vaših područnih jedinica. Od 2014. godine uspješno smo izradili sljedeće strateške dokumente:

uspješno izrađenih strateških dokumenata

UHY predstavlja pouzdanog partnera, upoznatog sa svim regulativama i propisima koji se tiču brzorastućih tehnoloških firmi, a to nam je najbitnije.

Ime Prezime
CEO

Imate dodatna pitanja?