Izbor revizora i obveznici revizije za 2018. godinu

NOVOSTI

28.01.2019.

Konsolidacija i revizija konsolidiranih financijskih izvještaja

Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju financijske izvještaje na razini grupe, koja se sastoji od više odvojenih pravnih subjekata…

Imate dodatna pitanja?