28.01.2019.

Autor/ica članka

Katica Reljanović

Titlula

Izbor revizora i obveznici revizije za 2018. godinu

Definirane su u članku 20. Zakona o računovodstvu, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine. Sukladno odredbama Zakona, obveza revizije godišnjih financijskih izvješća podliježe:

  • Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa i velikih i srednjih poduzeća
  • Godišnji konsolidirani financijski izvještaji društava koja su matična društva velikih i srednjih grupa
  • Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društava, društvo s ograničenom odgovornošću i društva s ograničenom odgovornošću čiji pojedinačni ili konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji premašuju pokazatelje u najmanje dva od sljedeća tri uvjeta: ukupna imovina – 15.000.000 kuna; iznos prihoda – 30.000.000 kuna; prosječan broj radnika tijekom godine – 25
  • Godišnja financijska izvješća poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštenje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište
  • Godišnja financijska izvješća poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim spajanjima, spajanjima ili odjelima kao stjecatelji ili novoosnovana društva

Obveze revizije podliježu neprofitnoj organizaciji kako je definirano člankom 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, na snazi ​​od 1. siječnja 2015. Neprofitne financijske izvještaje s ukupnim prihodom većim od deset milijun kuna u prethodnoj godini podliježe reviziji koja se provodi u skladu s propisima o reviziji; Međutim, ako je ukupni prihod u prethodnoj godini od tri do deset milijuna kuna, financijska izvješća neprofitne organizacije podliježu revizijskoj inspekciji u skladu s propisima o reviziji.

Neprofitne organizacije koje su revizori ili revizori dužni su na svojim internetskim stranicama objaviti revizorsko izvješće o revidiranim godišnjim financijskim izvješćima, odnosno uvid u financijske izvještaje za prethodnu godinu, osim sindikata i udruga poslodavaca. podnijeti obvezno revizijsko izvješće Ministarstvu financija do 30. lipnja tekuće godine. Međusobna prava i obveze između neovisnog revizora, odnosno revizorske tvrtke i pravne osobe koja revidira financijska izvješća, bit će pisano uređena ugovorom o reviziji koji mora biti potpisan prije početka revizije.
Posebno treba napomenuti da izbor revizora ne može biti uvjetovan, osim u slučajevima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima. Revizija koja je uvjetovana bilo kojom činjenicom smatra se nevažećom i društvo je dužno ponoviti odabir revizora. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi s revizijom financijskih izvješća, molimo kontaktirajte naš stručni tim ovlaštenih revizora na audit@uhy.hr

NOVOSTI

28.01.2019.

Izbor revizora i obveznici revizije za 2018. godinu

Promjene vezane za PK karticu od 1.1.2018. Od 01. siječnja 2018. godine Porezna uprava izdaje PK karticu samo u obliku elektroničkog zapisa.

28.01.2019.

Konsolidacija i revizija konsolidiranih financijskih izvještaja

Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju financijske izvještaje na razini grupe, koja se sastoji od više odvojenih pravnih subjekata…

28.01.2019.

Konsolidacija i revizija konsolidiranih financijskih izvještaja

Konsolidovani finansijski izveštaji predstavljaju finansijske izveštaje na nivou grupe, koji se sastoje od nekoliko zasebnih pravnih lica

28.01.2019.

Izbor revizora i obveznici revizije za 2018. godinu

Promjene vezane za PK karticu od 1.1.2018. Od 01. siječnja 2018. godine Porezna uprava izdaje PK karticu samo u obliku elektroničkog zapisa.

28.01.2019.

Izbor revizora i obveznici revizije za 2018. godinu

Promjene vezane za PK karticu od 1.1.2018. Od 01. siječnja 2018. godine Porezna uprava izdaje PK karticu samo u obliku elektroničkog zapisa.

28.01.2019.

Izbor revizora i obveznici revizije za 2018. godinu

Promjene vezane za PK karticu od 1.1.2018. Od 01. siječnja 2018. godine Porezna uprava izdaje PK karticu samo u obliku elektroničkog zapisa.

28.01.2019.

Konsolidacija i revizija konsolidiranih financijskih izvještaja

Konsolidovani finansijski izveštaji predstavljaju finansijske izveštaje na nivou grupe, koji se sastoje od nekoliko zasebnih pravnih lica

28.01.2019.

Izbor revizora i obveznici revizije za 2018. godinu

Promjene vezane za PK karticu od 1.1.2018. Od 01. siječnja 2018. godine Porezna uprava izdaje PK karticu samo u obliku elektroničkog zapisa.

28.01.2019.

Izbor revizora i obveznici revizije za 2018. godinu

Promjene vezane za PK karticu od 1.1.2018. Od 01. siječnja 2018. godine Porezna uprava izdaje PK karticu samo u obliku elektroničkog zapisa.

28.01.2019.

Izbor revizora i obveznici revizije za 2018. godinu

Promjene vezane za PK karticu od 1.1.2018. Od 01. siječnja 2018. godine Porezna uprava izdaje PK karticu samo u obliku elektroničkog zapisa.

Imate dodatna pitanja?