Računovodstveno i financijsko praćenje EU projekata

Radionica je namijenjena svima koji u bilo kojem segmentu svog poslovanja posluju s nerezidentima i stranim sredstvima plaćanja. Naglasak je na osobama koje ili upravljaju ili imaju pristup informacijama koje su od interesa HNB-u te čine osnovu za izvještavanje.

1 dan
Radionica traje 6 školskih sati i održati će se u jednom danu.
800,00 KN
Kotizacija uključuje prezentacije s radionice, sendvič i osvježavajući napitak
22. 11. 2017.
Termin održavanja ove radionice je 22. studenog 2017. godine od 10:00 do 15:00h.

RADIONICA

  • Sadržaj
  • Predavač
  • Detalji plaćanja

Sadržaj

Katica
Reljanović

Katica se timu UHY HB EKONOM-a priključuje u rujnu 2011. godine kao pripravnica u računovodstvu, izravno nakon fakultetske diplome. U profesionalnom aspektu napreduje te odmah po ispunjenju potrebnih minimalnih pet godina radnog iskustva počinje pripreme za ispit ovlaštenog poreznog savjetnika. Uspješno stječe naslov ovlaštene porezne savjetnice u ožujku 2017. godine i trenutno je najmlađi takav stručnjak u Hrvatskoj. Danas je Voditelj poreznog savjetovanja i računovodstva, specijalizirana za turističku djelatnost, osobito charter i putničke agencije. Ističe se u radu sa strancima, kojima predstavlja stručnu pomoć od prvog kontakta s hrvatskim zakonodavstvom, vodeći ih kroz postupak osnivanja poduzeća, pribavljanja dozvola za boravak i rad te nastavljajući suradnju kroz računovodstvene usluge i porezno i poslovno savjetovanje. Dnevni zadaci joj uključuju praktičnu primjenu i Međunarodnih i Hrvatskih Standarda Financijskog Izvještavanja u računovodstvu, pripremu internih managerskih izvještaja te tumačenje svih trenutno važećih poreznih propisa u usmenom ili pisanom obliku. Uvijek je na raspolganju za pružanje profesionalnih savjeta kolegama te uspješno surađuje s Direktoricom poreznog savjetovanja i računovodstva na dnevnoj razini. Katica je također prvi urednik redovnih Novosti kojeg izdaje UHY HB EKONOM i jedan od stalnih predavača u UHY Trening Centru. Također je glavna osoba za komunikaciju s HNB-om u vezi izvještavanja nerezidenata.

Predavač

Katica se timu UHY HB EKONOM-a priključuje u rujnu 2011. godine kao pripravnica u računovodstvu, izravno nakon fakultetske diplome. U profesionalnom aspektu napreduje te odmah po ispunjenju potrebnih minimalnih pet godina radnog iskustva počinje pripreme za ispit ovlaštenog poreznog savjetnika. Uspješno stječe naslov ovlaštene porezne savjetnice u ožujku 2017. godine i trenutno je najmlađi takav stručnjak u Hrvatskoj. Danas je Voditelj poreznog savjetovanja i računovodstva, specijalizirana za turističku djelatnost, osobito charter i putničke agencije. Ističe se u radu sa strancima, kojima predstavlja stručnu pomoć od prvog kontakta s hrvatskim zakonodavstvom, vodeći ih kroz postupak osnivanja poduzeća, pribavljanja dozvola za boravak i rad te nastavljajući suradnju kroz računovodstvene usluge i porezno i poslovno savjetovanje. Dnevni zadaci joj uključuju praktičnu primjenu i Međunarodnih i Hrvatskih Standarda Financijskog Izvještavanja u računovodstvu, pripremu internih managerskih izvještaja te tumačenje svih trenutno važećih poreznih propisa u usmenom ili pisanom obliku. Uvijek je na raspolganju za pružanje profesionalnih savjeta kolegama te uspješno surađuje s Direktoricom poreznog savjetovanja i računovodstva na dnevnoj razini. Katica je također prvi urednik redovnih Novosti kojeg izdaje UHY HB EKONOM i jedan od stalnih predavača u UHY Trening Centru. Također je glavna osoba za komunikaciju s HNB-om u vezi izvještavanja nerezidenata.

Detalji plaćanja

Katica
Reljanović

Katica se timu UHY HB EKONOM-a priključuje u rujnu 2011. godine kao pripravnica u računovodstvu, izravno nakon fakultetske diplome. U profesionalnom aspektu napreduje te odmah po ispunjenju potrebnih minimalnih pet godina radnog iskustva počinje pripreme za ispit ovlaštenog poreznog savjetnika. Uspješno stječe naslov ovlaštene porezne savjetnice u ožujku 2017. godine i trenutno je najmlađi takav stručnjak u Hrvatskoj. Danas je Voditelj poreznog savjetovanja i računovodstva, specijalizirana za turističku djelatnost, osobito charter i putničke agencije. Ističe se u radu sa strancima, kojima predstavlja stručnu pomoć od prvog kontakta s hrvatskim zakonodavstvom, vodeći ih kroz postupak osnivanja poduzeća, pribavljanja dozvola za boravak i rad te nastavljajući suradnju kroz računovodstvene usluge i porezno i poslovno savjetovanje. Dnevni zadaci joj uključuju praktičnu primjenu i Međunarodnih i Hrvatskih Standarda Financijskog Izvještavanja u računovodstvu, pripremu internih managerskih izvještaja te tumačenje svih trenutno važećih poreznih propisa u usmenom ili pisanom obliku. Uvijek je na raspolganju za pružanje profesionalnih savjeta kolegama te uspješno surađuje s Direktoricom poreznog savjetovanja i računovodstva na dnevnoj razini. Katica je također prvi urednik redovnih Novosti kojeg izdaje UHY HB EKONOM i jedan od stalnih predavača u UHY Trening Centru. Također je glavna osoba za komunikaciju s HNB-om u vezi izvještavanja nerezidenata.

TESTIMONIAL

UHY is a reliable partner, familiar with all the regulations and regulations concerning fast-growing technology companies, and that is most important to us.

Name Surname

UHY is a reliable partner, familiar with all the regulations and regulations concerning fast-growing technology companies, and that is most important to us.

Name Surname

UHY is a reliable partner, familiar with all the regulations and regulations concerning fast-growing technology companies, and that is most important to us.

Name Surname

Imate dodatna pitanja?